GA by GA Sunay Akın ve Origami Kitabı

En sevdiğim oyuncak mı?… Kağıt gemi elbette… Dünyanın pek çok denizine, gölüne, ırmağına kağıtlardan yaptığım gemileri bıraktım… Bir kağıtı katlayarak oyuncağa dönüştürmek, hayalci, oyuncu, serüvenci kişiliğimizi günışığına çıkartmaktır… Çocuğun hayatında diploma, sertifika ve başarı belgesinden daha değerli olan, anne ve babasıyla birlikte yaptıkları kağıt oyuncaklardır…
Çocuğunuzla yapacağınız her kağıt oyuncak, ailede sevgi bağının güçlü olduğunu gösteren birer belgedir… Çocuk sevgisinin kağıtlarda katlanmasıyla ortaya çıkan oyuncak, oyuncakların en güzelidir. Bu nedenle, çocuğunun hayal dünyasına değer veren her insanın, bu güzel kitabı hazırlayan Gökçen Atamgüç’e bir teşekkür borcu vardır.
Sunay AKIN

GA by GA Origami Kitabı
GA by GA Origami Kitabı

Kadim kültürlerde çok saygın bir yeri olan kağıt çeşitli semboller ve şekiller aracılığıyla gelecek nesillere bir kültür mirasının aktarılmasını sağlamıştır.
Bir ‘kağıt katlama sanatı’ gibi algılansa da aslında origami kağıt katlama sanatından öteye farklı becerilerin kazanılmasını sağlar.

Origami zamanla yalnızca çocuklara yönelik bir eğlence aracı gibi algılanmaktan çıkmış, onların öğrenme yeteneklerinin gelişmesinde, el-göz eşgüdümünün sağlanmasında, geometrik-matematiksel becerilerinin artırılmasında, konsantrasyon ve yaratıcılıklarının geliştirilmesinde önemli roller oynamış, her yaştan insanın ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Origami çocukların gerek davranışsal, gerek sosyal-duygusal, gerekse dil-matematiksel ve psiko-motor gelişimlerinde en az malzeme ile en kısa zamanda sağladığı katkı ile çocukların öğrenme sürecinin eğlenceli hale getirilebileceğinin en güzel kanıtıdır.

Çocukların oyunlarının aslında onların en ciddi uğraşısı olduğu göz önünde bulundurulacak olursa Sayın Gökçen Atamgüç’ün oluşturduğu bu eserin çocuk gelişimine olan katkısının önemi ve değeri kendiliğinden anlaşılır. Ruh sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için ruh sağlığı profesyoneli olmanın bir zorunluluk olmadığını origami alanına yönelik adanmışlığı ile gösteren Atamgüç’e yürekten teşekkürlerimle.

Prof. Dr. Mehmet Sungur
Uluslararası Bilişsel Terapiler Birliği Başkan Yardımcısı
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Başkanı
Avrupa Davranış ve Bilişsel Terapiler Birliği (EABCT) eski Başkanı