Origami Sanatı

Mantık sizi A’dan B’ye götürür, hayal gücü ise her yere.

Albert Einstein

Değişip, gelişmekte olan dünyada, her gün karşılaşılan problemlere farklı mantıkla bakabilen, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek zorundayız. Bu yolda yapacağımız gayretlerin, çabanın, matematik eğitiminin değişik yöntemlerinden faydalanılarak daha da verimli hale getirilmesi sağlanabilir. Origami(kağıt katlama sanatı)’da bu yöntemlerden biri olabilir…

Origami sanatı, eğlenceli olmasının yanı sıra, kinestetik öğrenme yöntemidir. Öğrenmenin farklı yolları arasında bağlantı kurarak, daha etkin bir öğrenmeyi ve bilgi edinmeyi sağlar, bedensel zekanın artışına yardımcı olur. Çocuk gelişiminde birçok açıdan olumlu etkileri görülür. Origami ile birlikte, çocukların el ve parmak kasları, buna bağlı olarak da el- göz koordinasyonları gelişir.

Origami sanatı çocukların, davranışsal, sosyal-duygusal, dil-matematiksel ve psiko-motor gelişimlerinde, en az malzeme ile en kısa zamanda sağladığı katkı sonucu, öğrenme sürecinin eğlenceli hale getirilebileceğinin en güzel kanıtıdır. (Atamgüç, G. (2017) Origami Kağıt Kıvrımlarını Zihin İzlerken / ANKARA, Kitapsaati Yayınları)

Günümüzde öğrenme-öğretme süreci içerisinde, origami sanat etkinlikleri yapmanın ve kullanmanın matematik eğitimindeki önemini vurgulayan çalışmalar,günümüzde  bir çok ülkede biliniyor ve uygulanıyor.Kağıt katlama yöntemi kullanılarak ortaya çıkan somut modeller, eğitim süreci içerisinde öğrencileri motive ettiği, daha aktif hale getirdiği için öğrenmeyi teşvik ettiği bilinmektedir. Bu bağlamda, origami sanat etkinlikleri ile, matematik ve geometri kavramları ilişkilendirilebilinirse, çocukların sadece analitik gelişimi değil, ilişkilendirme becerileri ve yaratıcılıkları da gelişecektir.

Matematik ve geometri konularının öğretimi esnasında kâğıt katlama sanat etkinliklerinin uygulanması, kavramsal öğrenme ve problem çözme becerilerinin gelişimini güçlendirecektir. Bu yöntem sayesinde öğrencilerin matematik dersine karşı olası olumsuz ön yargılarını engelleyerek tam tersine, matematiğe karşı olumlu tutum beslemelerine de yardımcı olunabilinir.

Unutulmaması gereken, matematiği öğrenmek; sadece temel kavram ve becerilerin kazanılmasıyla sınırlı değildir.

Matematiği sevmek ve sevdirebilmek dileğiyle…

İstanbul Oyuncak Müzesi Origami Sanat Eğitmeni

Gökçen Atamgüç