Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, kurum, marka veya şirketlerle birlikte yürütülen origami sanat etkinlikleridir. Bu projelerde, sanatsal ve kişisel gelişimlerine destek olmak, özgüvenlerini, yaratıcılıklarını ve yaşama bağlılıklarını arttırmak amaçlanır.

  • Çocuklarla Projeler
  • Yaşlılarla Projeler

(Çalışılan kurum yetkilileri ile iletişim halinde kalınarak etkinlikler ve kuruma dair görüş/öneriler paylaşılır. Projelere mutlak suretle hazırlıklı ve planlı gidilir.)